Nieuwe richtlijnen betreffende het Corona-virus

11 maart 2020
We kregen nieuwe richtlijnen van het departement onderwijs i.v.m. het coronavirus. Deze richtlijnen gaan vandaag in en gelden voor de hele bevolking.

Beste ouders, 

 

We kregennieuwe richtlijnen van het departement onderwijs i.v.m. het coronavirus. Deze richtlijnen gaan vandaag in en gelden voor de hele bevolking. Ze gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijk besmette persoon en gezonde personen. 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden voor minstens 1 maand, met herziening op 31 maart. 

 

WAT BETEKENEN DEZE RICHTLIJNEN VOOR DE KASTEELTUIN? 

 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we buiten de schoolen we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen.  

Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.  

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten alle activiteiten, zoals uitstappenoudercontacten, workshops,... niet doorgaan. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan. 

 

Concreet betekent dit dat: 

 
- geplande oudercontacten voorlopig uitgesteld worden tot na de Paasvakantie. 
- dringend zorgoverleg telefonisch georganiseerd wordt. 
- van ouders/andere volwassenen verwacht wordt dat ze hun aanwezigheid op school zo beperkt mogelijk houden. 

zwem- en turnlessen afgelast worden wanneer hiervoor op ouders en grootouders moet gerekend worden voor vervoer.  

vrijwilligers hun taken niet opnemen. 

de maaltijden genuttigd zullen worden afgezonderd van de bewoners van Dominiek Savio 

- zieke leerlingen niet naar school mogen komen.  

 

De eerder genomen richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.  

 

WAAROM GAAN DE SCHOLEN NU NIET DICHT? 

 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig: 
- de gevolgen voor het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
- Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden. 

 

WAT KAN JE ALS OUDER DOEN? 

 

- Bescherm de grootouders van onze leerlingen die tot de risicogroep behoren: 
- Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kinderen op school, zodat grootouders dit zo min mogelijk moeten doen. 
- Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

 

MEER INFORMATIE? 

 

 

terug naar overzicht