Ons team

A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart.

Teamfoto

Lore

Ik ben Lore en samen met Kaat begeleiden wij de kleuters op onze school.

Door ons enthousiasme en ons warm hart hopen wij dat ze zich direct thuis mogen voelen in de Kasteeltuin.

Ik sta klaar voor jullie kind om ze zichzelf te leren ontdekken en de wereld rondom hen vol bewondering te laten ervaren.

Ik maak ook graag tijd voor jullie, ouders.
Ik geloof dat we ‘samen’ nog meer kunnen bereiken.

Bij mij thuis is het nooit echt stil met mijn 2 dochters Louna en Manou, de poes Minou en de drie kippen Mos, Mie en Pluisje.
Ik ben een grote dierenvriend en je kan me vaak met Sloeber, onze labrador, langs de kleine wegjes vinden in Beveren.
Met een spannend boek op het strand, een frisse neus in het bos of gezellig thuis met een gezelschapspelletje, kom ik echt tot rust.

Foto van Kaat

Kaat

Ik ben Kaat, de kleuterbegeleider op onze school.

Je kan mij vinden in onze kleuterklas maar ook heel vaak buiten. Met de kleuters gaan we wekelijks naar de boerderij, wroeten we in de aarde in onze serre, stappen we naar het bos en spelen vaak buiten op onze avontuurlijke speelplaats.

In onze school kiezen we bewust voor een classe unique, waarbij de kleuters als instapper bij ons binnenkomen en 4 jaar lang bij ons blijven. Zo groeit er een mooi vertrouwen tussen het kind en mij, met de groep, maar ook de tussen mij en de ouder(s).

De kinderen moeten niet elk jaar opnieuw wennen aan een andere begeleider, zo zie ik hen groeien en evolueren, samen met het vertrouwen.

Na school hou ik me actief bezig door te gaan sporten en ik verplaats me altijd met de fiets. Gevormd door het vele vrijwilligerswerk dat ik deed/doe (Chiro, KAJ, Kazou, speelpleinwerking, Intersoc) vind ik verbondenheid en samen school maken heel belangrijk.

Samen sterk! (Letterlijk en figuurlijk 😉)

Els

Ik ben Els, begeleidster van klas 1-2 in De Kasteeltuin.

Vol creativiteit ga ik graag samen met de kinderen op pad om hen tot leren te brengen. Het ervaringsgericht werken en het werken met verschillende Freinettechnieken spreekt me sterk aan. Het levend leren sluit aan bij hun belevingswereld en ik ben er ook van overtuigd dat alles wat je zelf mag doen, je ook langer zal bijblijven.

Foto van Els

Foutjes maken mag, want ook uit fouten kunnen we leren hoe we het een volgende keer beter of anders kunnen doen. Samen zetten we stappen om nieuwe dingen bij te leren. Het is fantastisch om te zien hoe kinderen mogen groeien en bloeien met hun talenten op onze school.

Inne Houvenaeghel

Inne

Ik ben Inne, begeleider in klas 3-4.
Ik ben allereerst altijd bezig geweest met jonge kinderen: van leidster bij de Chiro tot leerkracht in het secundair onderwijs en nog steeds als kookouder op klein Chirokamp en begeleidster Kinder- en Jeugdjury.

Daarenboven ben ik mama van drie kinderen, wat voor een gezellige drukte zorgt bij ons thuis. Ik ben een echt leesbeest: verhalende boeken, maar ook informatieve boeken kunnen mij zeker boeien. Daarnaast bak ik graag, het liefst met onze kinderen. En opeten natuurlijk ook! Als laatste ben ik graag creatief bezig: breien, naaien en muziek maken.

Binnen de Kasteeltuin voel je meteen de warmte die er heerst. Er wordt een stevige basis geboden aan de kinderen, van waaruit ze verkennend op zoek kunnen naar hun eigen talenten en deze verder ontwikkelen. Dat vind ik een grote meerwaarde van de school; dat de kinderen een veilige haven aangeboden wordt, waar ze zich thuis voelen en zichzelf mogen zijn. Een kind dat zich goed voelt en erkend wordt door het team zal ook makkelijker aangeven waar het nood aan heeft. En dan ben ik zeker blij dat ik deel mag uitmaken van een team dat er ook is om aan de vragen van de kinderen en de ouders te beantwoorden.

Ik geloof rotsvast dat elk kind een talent heeft. Dat talent naar boven laten komen is een opdracht waar ik mij graag ten volle voor inzet. Dat kinderen het gevoel hebben dat ze iets mogen komen vertellen of zeggen en hen beluisteren.
Kortom: er zijn voor de kinderen en iedereen die betrokken is op onze school.

Annelies

Mijn naam is Annelies.

In onze school neem ik de derde graad onder mijn hoede. Samen met het team zorg ik ervoor dat de leerlingen als kritische wereldburgers de stap naar het middelbaar kunnen zetten.

Zelf is het mijn doel om een echte wereldburger te worden, ik geloof dat dit een levenslang proces is die de juiste mindset vraagt.

Foto van Annelies

Mijn jaren in de Scouts, reizen, het geven van taal- en sportkampen, maar ook mijn sportieve activiteiten spelen hier een grote rol in. Dit maakt me tot wie ik nu ben.
Mijn doel is om de leerlingen een goede, maar eigen mindset mee te geven.

Elien

Elien

Ik ben Elien.

Ik geef de lessen sport op onze school. Ik geef ook ondersteuning in de klassen van het lager.

In de Kasteeltuin hoop ik mijn passie voor sport met iedereen te delen. Zelf sporten en anderen zien sporten geeft mij energie. Het is mijn doel om de kinderen sport als plezier te laten ervaren, hen laten kennismaken met heel wat verschillende sporttakken, hen uit te dagen om nieuwe dingen uit te proberen, hen in zichzelf te leren geloven en hen te motiveren om hun grenzen te verleggen.

Als ondersteuner in de klas ga ik samen met het team en de kinderen op zoek naar de kracht van elk kind. Ik vind het belangrijk dat ze zichzelf leren kennen en zichzelf kunnen zijn. Ik hoop hen te leren dankbaar en trots zijn op alles wat ze kunnen, kennen, willen en durven.

Cindy

Hallo, ik ben Cindy en verwelkom als eerste jullie zoon of dochter op school.

Ik vind het heel belangrijk dat de kinderen zich niet vervelen in de opvang. Zo doe ik regelmatig leuke knutsel-activiteiten, spelletjes, … met hen. Zo blijft het voor je kind aangenaam en leerrijk om wat langer op school te blijven en kunnen ze zich ontspannen en leren op een zinvolle manier hun vrije tijd in te vullen. Goed zorg dragen voor zichzelf is enorm belangrijk.

Foto van Cindy

Naast de opvang ondersteun ik de begeleiders waar nodig: in de klas, bij een uitstap of een activiteit. Ik help graag iedereen overal waar ik kan, want ‘Veel handen maken namelijk licht werk!‘ :-).
Ik sluit graag af met de woorden die ik gebruik tegen jullie kinderen na de opvang:
‘Rust goed uit. Tot morgen. Doeeii.’

Foto van Hadewych

Hadewych

Ik ben Hadewych, zorgcoörindator in De Kasteeltuin.

Vanuit deze functie wil ik de kinderen ruimte geven om op hun tempo en binnen hun mogelijkheden te groeien.

Door een sterker zelfvertrouwen en een stevige portie veerkracht uit te bouwen leren ze meer bij over de materie of vaardigheden waar ze minder goed in zijn.
Ervaringsgericht, met vallen en opstaan, maar ook richten op kennis die belangrijk is, om met een goed gevulde rugzak verder op pad te kunnen.

Naast werken op leerkrachten- en leerlingenniveau, werk ik heel graag op schoolniveau.
Administratie, afspraken en overlegmomenten plannen en coördineren tussen de verschillende partijen waar een school mee te maken krijgt, zie ik als een boeiend onderdeel van mijn opdracht.

Peter

Mijn naam is Peter. Als coördinator van de school ben ik vooral trots op de kinderen en het schoolteam.
Zelf probeer ik zoveel mogelijk in te zetten op de talenten van de kinderen, begeleiders, ouders en alle mensen die betrokken zijn bij de school, om op die manier iedereen te zien openbloeien en zich een bouwsteen van het geheel te laten voelen. Het ervaringsgericht onderwijs van Freinet spreekt me heel erg aan vanwege de grote leervordering en omdat de eigenheid van het kind behouden wordt.

Foto van Peter
>