Ons team

A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart.

Foto van Kaat

Kaat

Ik ben Kaat, de vlinder op onze school. Ik kom in alle klassen om beweging en sport te geven.
Daarnaast ga ik met de kleuters wekelijks naar de boerderij en begeleid ik hen in hun spel in de klas, ga ik mee wandelen of op uitstap.
In de 1ste graad luister ik terwijl ze lezen, help ik hen begeleiden bij het lezen, schrijven en rekenen.

Op woensdag sta ik in de 2de graad en op vrijdag ondersteun ik de oudste leerlingen bij hun opdrachten. Na m'n uren ga ik ook zelf graag sporten en ik verplaats me altijd met de fiets.

Gevormd door het vele vrijwilligerswerk dat ik deed/doe (Chiro, KAJ, Kazou, speelpleinwerking, Intersoc) vind ik verbondenheid en samen school maken heel belangrijk.

Samen sterk! (Letterlijk en figuurlijk 😉)

Lieselot

Ik ben Lieselot, begeleider van onze ‘classe unique’ kleuterklas.

Diversiteit en eigenheid in onze wereld en maatschappij vind ik echt heel belangrijk. Ook in onze klas, als minideel van de maatschappij, wil ik diversiteit en eigenheid in de verf (soms letterlijk Knipoog) zetten en stimuleren. Opgroeiende kinderen zijn in volle ontwikkeling om zich op allerlei vlakken te vormen. Daarbij vind ik het belangrijk dat ze de steun en begeleiding van volwassenen voelen om hun eigen pad te kunnen bewandelen en zichzelf met al hun talenten te ontdekken.

Foto van Lieselot

Tegelijk vind ik samenwerken heel belangrijk! Samen kom je zoveel verder en haal je bovendien zoveel meer voldoening. Samen kom je tot een gedragen project waar iedereen zich een onderdeel in voelt.
Ook dit is van essentieel belang in onze ‘classe unique’, waar diversiteit en samenwerken op een heel natuurlijke en spontane manier gestimuleerd worden door de diverse leeftijden, interesses en graden van zelfstandigheid.
Samen de wereld én vooral ook de natuur ontdekken én er samen van genieten doen we meermaals per week! Samen genieten en zorg dragen voor onze natuur;  jong geleerd … oud gedaan Lachebekje.

Foto van Els

Els

Ik ben Els, begeleidster van klas 1-2 in De Kasteeltuin.

Vol creativiteit ga ik graag samen met de kinderen op pad om hen tot leren te brengen. Het ervaringsgericht werken en het werken met verschillende Freinettechnieken spreekt me sterk aan. Het levend leren sluit aan bij hun belevingswereld en ik ben er ook van overtuigd dat alles wat je zelf mag doen, je ook langer zal bijblijven.

Foutjes maken mag, want ook uit fouten kunnen we leren hoe we het een volgende keer beter of anders kunnen doen. Samen zetten we stappen om nieuwe dingen bij te leren. Het is fantastisch om te zien hoe kinderen mogen groeien en bloeien met hun talenten op onze school.

Inne

Ik ben Inne, begeleider in klas 3-4.
Ik ben allereerst altijd bezig geweest met jonge kinderen: van leidster bij de Chiro tot leerkracht in het secundair onderwijs en nog steeds als kookouder op klein Chirokamp en begeleidster Kinder- en Jeugdjury.

Daarenboven ben ik mama van drie kinderen, wat voor een gezellige drukte zorgt bij ons thuis. Ik ben een echt leesbeest: verhalende boeken, maar ook informatieve boeken kunnen mij zeker boeien. Daarnaast bak ik graag, het liefst met onze kinderen. En opeten natuurlijk ook! Als laatste ben ik graag creatief bezig: breien, naaien en muziek maken.

Inne Houvenaeghel

Binnen de Kasteeltuin voel je meteen de warmte die er heerst. Er wordt een stevige basis geboden aan de kinderen, van waaruit ze verkennend op zoek kunnen naar hun eigen talenten en deze verder ontwikkelen. Dat vind ik een grote meerwaarde van de school; dat de kinderen een veilige haven aangeboden wordt, waar ze zich thuis voelen en zichzelf mogen zijn. Een kind dat zich goed voelt en erkend wordt door het team zal ook makkelijker aangeven waar het nood aan heeft. En dan ben ik zeker blij dat ik deel mag uitmaken van een team dat er ook is om aan de vragen van de kinderen en de ouders te beantwoorden.

Ik geloof rotsvast dat elk kind een talent heeft. Dat talent naar boven laten komen is een opdracht waar ik mij graag ten volle voor inzet. Dat kinderen het gevoel hebben dat ze iets mogen komen vertellen of zeggen en hen beluisteren.
Kortom: er zijn voor de kinderen en iedereen die betrokken is op onze school.

Foto van Annelies

Annelies

Mijn naam is Annelies.

In onze school neem ik de derde graad onder mijn hoede. Samen met het team zorg ik ervoor dat de leerlingen als kritische wereldburgers de stap naar het middelbaar kunnen zetten.

Zelf is het mijn doel om een echte wereldburger te worden, ik geloof dat dit een levenslang proces is die de juiste mindset vraagt.

Mijn jaren in de Scouts, reizen, het geven van taal- en sportkampen, maar ook mijn sportieve activiteiten spelen hier een grote rol in. Dit maakt me tot wie ik nu ben.
Mijn doel is om de leerlingen een goede, maar eigen mindset mee te geven.

Annick

Ik ben Annick, zorgjuf. 

Overtuigd dat elk kind uniek is en iets moois te bieden heeft, sta ik onze Kasteeltuinkinderen graag bij, samen met de begeleiders, om hun talenten, kwaliteiten en leergierigheid verder te ontplooien.
Soms hebben ze daarvoor wat extra hulp nodig. Als school zetten we sterk in op zorg in de klas.

Foto van Annick

Deze zorg neem ik op met veel enthousiasme, geduld en een vleugje humor. Ik ondersteun de leerlingen zodat ze zich gedragen weten en mogen openbloeien tot hun beste zelf.

Foto van Cindy

Cindy

Hallo, ik ben Cindy en verwelkom als eerste jullie zoon of dochter op school.

Ik vind het heel belangrijk dat de kinderen zich niet vervelen in de opvang. Zo doe ik regelmatig leuke knutsel-activiteiten, spelletjes, … met hen. Zo blijft het voor je kind aangenaam en leerrijk om wat langer op school te blijven en kunnen ze zich ontspannen en leren op een zinvolle manier hun vrije tijd in te vullen. Goed zorg dragen voor zichzelf is enorm belangrijk.

Naast de opvang ondersteun ik de begeleiders waar nodig: in de klas, bij een uitstap of een activiteit. Ik help graag iedereen overal waar ik kan, want ‘Veel handen maken namelijk licht werk!‘ :-).
Ik sluit graag af met de woorden die ik gebruik tegen jullie kinderen na de opvang:
‘Rust goed uit. Tot morgen. Doeeii.’

Hadewych

Ik ben Hadewych, zorgcoörindator in De Kasteeltuin.

Vanuit deze functie wil ik de kinderen ruimte geven om op hun tempo en binnen hun mogelijkheden te groeien.

Door een sterker zelfvertrouwen en een stevige portie veerkracht uit te bouwen leren ze meer bij over de materie of vaardigheden waar ze minder goed in zijn.
Ervaringsgericht, met vallen en opstaan, maar ook richten op kennis die belangrijk is, om met een goed gevulde rugzak verder op pad te kunnen.

Foto van Hadewych

Naast werken op leerkrachten- en leerlingenniveau, werk ik heel graag op schoolniveau.
Administratie, afspraken en overlegmomenten plannen en coördineren tussen de verschillende partijen waar een school mee te maken krijgt, zie ik als een boeiend onderdeel van mijn opdracht.
Ik vind het een meerwaarde dat ik nog steeds enkele uren als begeleider met klas 3-4 mag werken.
Samen met Kaat en Inne vorm ik met veel liefde en passie team 3-4 bij ons op school.

Foto van Peter

Peter

Mijn naam is Peter. Als coördinator van de school ben ik vooral trots op de kinderen en het schoolteam.
Zelf probeer ik zoveel mogelijk in te zetten op de talenten van de kinderen, begeleiders, ouders en alle mensen die betrokken zijn bij de school, om op die manier iedereen te zien openbloeien en zich een bouwsteen van het geheel te laten voelen. Het ervaringsgericht onderwijs van Freinet spreekt me heel erg aan vanwege de grote leervordering en omdat de eigenheid van het kind behouden wordt.

De begeleiders sta ik elke dag met raad en daad bij, zodat ze zich gesteund voelen en zich volledig voor de kinderen kunnen inzetten.
Voor ik in de Kasteeltuin coördinator werd, werkte ik als ondersteuner en leerlingbegeleider. Mijn hart ligt dus bij de zorg. Deze zorg proberen we zo goed mogelijk uit te bouwen samen met het team.
In mijn vrije tijd zoek ik de natuur op en ben ik erg geïnteresseerd in geschiedenis. Muziek heeft ook een speciale plaats in ons huis onder de vorm van vinylplaten.

Ik kijk er alvast naar uit om jullie op een enthousiaste manier te verwelkomen en rond te leiden binnen onze groene school. 

>