Schoolbank

Al meer dan een jaar lang timmerden enkele ouders en begeleiders aan de weg. Intussen is al heel wat gerealiseerd: oprichting vzw, inschrijvingen, pedagogisch project, voorbereiden verbouwingen, keuze van begeleiders, oprichten van werkgroepen, erkenning van de school, … 

Ondertussen is er al een reuzestap genomen wat de verbouwing van het schoolgebouw betreft. Dankzij heel wat vrijwillig helpende handen en financiële steun kunnen onze kinderen sinds 3 september naar school gaan in De Kasteeltuin! We kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar we hiervoor zijn en blijven!

Hoewel er al superveel werk verzet is, zijn we er nog niet helemaal. 
We gaan nu per thema afwerken: netwerk, verwarming, isoleren,  vervanging oud schrijnwerk, poort, wc-unit bekleden, overdekte speelplaats bouwen,... 

Onze school wordt dan wel erkend en gesubsidieerd door de overheid, maar om alle kosten te dekken is er veel meer nodig. En daarom kloppen we bij jou aan!

Schoolbank

Koning Boudewijnstichting

Via een gift op rekening van Koning Boudewijnstichting kan je meebouwen aan dit project. Met deze 2de campagne willen we 25.000 euro ophalen. 
Met de ingezamelde giften via deze rekening kopen we materialen aan om de klassen klaar te stomen voor de eerste schooldag.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404 op naam van Koning Boudewijnstichting
BIC: BPOTBEB1
Mededeling: 128/3025/00083

Online een gift overmaken doe je hier!
Koning Boudewijnstichting

Socrowd, een succes!

Onze eerste crowdfunding-campagne is afgesloten op 114% van het doelbedrag!
Door deze lening-crowdfunding via Socrowd beschikken we nu over 75.000 euro. Bij 100% vermenigvuldigt Socrowd het doelbedrag met 3. Wij betalen deze renteloze lening terug over 7 jaar.
Deze middelen zullen volledig worden ingezet in de verbetering van het schoolgebouw en de inrichting van de klassen.
Hartelijk dank aan de investeerders!