Insert Image

FOPEM/SOM - Onze koepel

Onze school is lid van FOPEM en SOM. Maar wat is dat nu precies?

FOPEM

FOPEM staat voor Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen. Alle scholen behoren tot de groep niet-confessioneel onderwijs.

 De FOPEM-scholen zijn een groepering van verschillende methodescholen met Freinetscholen, ervaringsgerichte scholen en projectscholen. Ze werden allemaal opgericht door ouders en leerkrachten en dit vanuit onvrede met het bestaande onderwijssysteem. Ze wilden vernieuwend werken en creëerden scholen met een wel omschreven pedagogisch profiel. Sommigen startten vanuit een eigen concept op pedagogisch, methodisch en didactisch vlak, anderen zijn onder een bestaand schoolsysteem of onderwijsmodel, zoals het freinetonderwijs, te plaatsen.

 

SOM

Op 5 mei 2004 is de S.O.M. vzw opgericht door 10 FOPEM-scholen en op 1 september 2004 is de SOM van start gegaan met deze 10 scholen en met een voltijdse SOM-coördinator.

 Vanwege de verantwoordelijkheden naar de overheid en naar de scholen binnen de scholengemeenschap was het, zeker op langere termijn, noodzakelijk om een aparte vzw op te richten om de scholengemeenschap te vormen. Elke school zorgt voor twee gemandateerden en er wordt naar gestreefd om één van die twee in de raad van bestuur te laten zetelen. De raad van bestuur kan eventueel aangevuld worden met deskundigen buiten de algemene vergadering. Elke school heeft in de algemene vergadering één stem per vestigingsplaats.
In het huishoudelijk reglement wordt de autonomie van de scholen duidelijk vastgelegd. Er worden dus geen bevoegdheden overgedragen van de school naar de scholengemeenschap, integendeel zoveel mogelijk worden de bevoegdheden bij de scholen gehouden.
De enige beperkende voorwaarde voor de individuele autonomie van de scholen is dat er geen negatieve of beperkende invloed mag uitgeoefend worden op de scholengemeenschap als geheel.
Belangrijkste toepassing hiervan is het benoemingsbeleid van de scholen, hierover is in consensus een afspraak gemaakt waaraan de individuele scholen zich houden.

>