Insert Image

Inschrijvingen 2023-2024

In Freinetschool De Kasteeltuin hebben we gekozen om de aantallen per klas te beperken tot 22 kinderen. Dit om voluit te kunnen werken volgens de visie van ervaringsgericht Freinetonderwijs. De overheid legt vanaf schooljaar 2023-2024 scholen die een inschrijvingsstop hanteren de verplichting op om te werken met een aanmeldingsprocedure.

We beschikken over vijf klassen: 2 kleuterklassen, klas 1-2, klas 3-4 en klas 5-6.

Vanaf 28 februari 2023 kan u met deze knop naar het aanmeldingsformulier surfen. Op dit formulier kan u vervolgens uw aanmelding vervolledigen.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 verlopen als volgt:

  • De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 28 februari 2023 tot en met 21 maart 2023.
  • De resultaten van de aanmeldingen maken we ten laatste op 21 april 2023 bekend.
  • Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 24 april 2023 tot en met 15 mei 2023.
  • Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen.

De gunstig gerangschikte leerlingen worden samen met hun ouders uitgenodigd om de inschrijvingsformulieren in te vullen bij ons op school.

Op volgende infomomenten kunnen jullie de school bezoeken:

  • 13 januari 2023 van 16.00u tot 18.30u
  • 3 maart 2023 van 16.00u tot 18.30u
  • 5 mei 2023 van 16.00u tot 18.30u

Onderstaande aantallen zijn de vrije plaatsen voor schooljaar 2023-2024 vastgesteld op 5 januari 2023.
Op 17 februari 2023 worden de definitieve aantallen vastgelegd:

Peuter geboortejaar 2021: 9

Kleuter 1 geboortejaar 2020: 2

Kleuter 2 geboortejaar 2019: 1

Kleuter 3 geboortejaar 2018: 5

Klas 1 eerste leerjaar: 4

Klas 2 tweede leerjaar: 6

Klas 3 derde leerjaar: 0

Klas 4 vierde leerjaar: 0

Klas 5 vijfde leerjaar: 0

Klas 6 zesde leerjaar:0

>